Yavuzlarinsaatgroup.Com Olaraq, Şəxsi Məlumatlarınızın Təhlükəsizliyinə Maksimum Həssaslıq Göstəririk. Bu Maarifləndirmə İlə Biz Yavuzlarinsaatgroup.Com Olaraq, 6698 Saylı Şəxsi Məlumat Qoruması Qanununa (Kvk Qanunu) Uyğun Olaraq Məhsullarımızdan Və Xidmətlərimizdən Faydalanan İnsanlar Da Daxil Olmaqla Yavuzlarinsaatgroup.Com İlə Əlaqəli Bütün Şəxsi Məlumatların Qorunmasına Böyük Əhəmiyyət Veririk. Bu Məsuliyyəti Tam Dərk Edərək, Şəxsi Məlumatlarınızı Aşağıda Və Qanunvericiliklə Qəbul Edilmiş Qanun Çərçivəsində Təsvir Edirik.

Fərdi Məlumatların Toplanması, İşlənməsi Və İşlənməsi Məqsədləri

Şəxsi Məlumatlarınız Yavuzlarinsaatgroup.Com Tərəfindən Göstərilən Xidmət, Məhsul Və Ya Ticarət Fəaliyyətinizə Görə Dəyişə Bilər; Şifahi Olaraq, Yazılı Və Ya ElektronFormada, Avtomatlaşdırılmış Və Ya Avtomatlaşdırılmamış Metodlar, Ofislər, Veb Saytlar, Sosial Media Kanalları, Mobil Proqramlar Və Bənzər Vasitələrlə Toplana Bilər.Yavuzlarinsaatgroup.Com-Un Məhsul Və Xidmətlərindən Yararlandığınız Müddətdə Şəxsi Məlumatlarınızı Yaratmaq Və Yeniləməklə Emal Etmək Olar. Ayrıca, Veb SaytımızıYavuzlarinsaatgroup.Com Xidmətlərindən İstifadə Etmək Niyyəti İlə İstifadə Etdiyiniz Zaman Veb Saytımıza Daxil Olduqda Şəxsi Məlumatlarınız İşlənə Bilər. Yığılmış Şəxsi Məlumatlarınızı Yavuzlarinsaatgroup.Com, Məhsullar Və Xidmətlər Yavuzlarinsaatgroup.Com Tərəfindən Təqdim Olunan Məhsul Və Xidmətlərdən İstifadə Etmək Üçün Müvafiq Şöbələrimiz Tərəfindən Aparılır, Bəyəndiyiniz Xüsusiyyətlərə, İstifadə Vərdişlərinizə Və Ehtiyaclarınıza Uyğun Olaraq Düzəldilir Və Sizə, Yavuzlarinsaatgroup.Com Və Yavuzlarinsaatgroup Tövsiyə Olunur. Kvk Qanununun 5-Ci Və 6-Cı Maddələrində Göstərilən Fərdi Məlumatlar Com İlə İşgüzar Əlaqələri Olan İnsanların Hüquqi Və Ticari Təhlükəsizliyini Təmin Etmək, Yavuzlarinsaatgroup.Com-Un Ticari Və Biznes Strategiyalarını Müəyyənləşdirmək Və Həyata Keçirmək Və Yavuzlarinsaatgroup.Com-Un İnsan Resursları Siyasətinin İcrasını Təmin Etmək Məqsədi İlə. Emal Şərtləri Və Məqsədləri Daxilində İşlənəcəkdir.

İşlənmiş Fərdi Məlumatlar Kimə Və Hansı Məqsədlə Verilə Bilər

Toplanmış Şəxsi Məlumatlarınız; Yavuzlarinsaatgroup.Com Saytının Təklif Etdiyi Məhsul Və Xidmətlərdən Faydalanmaq Üçün Tələb Olunan İşlər Bölmələrimiz Tərəfindən Həyata Keçirilir Və Yavuzlarinsaatgroup.Com Tərəfindən Təqdim Olunan Məhsul Və Xidmətlər Bəyəndiyiniz Xüsusiyyətlərə, İstifadə Vərdişlərinizə Və Ehtiyaclarınıza Uyğun Olaraq Düzəldilir Və Yavuzlarinsaatgroup.Com Və Yavuzlarinsaatgroup.Com İlə Əlaqəlidir. İşləyən Tərəfdaşlarımıza, Təchizatçılarımıza, Qanuni Səlahiyyətli Dövlət Qurumlarımıza Və Fərdi Şəxslərə, Hüquqi Və Ticari Təhlükəsizliyini Təmin Etmək, Yavuzlarinsaatgroup.Com-Un Ticari Və Ticari Strategiyalarının Müəyyən Edilməsi Və Həyata Keçirilməsi Və Yavuzlarinsaatgroup.Com Saytının İnsan Resursları Siyasətinin İcrası. Şəxsi Məlumatlar Fərdi Məlumatların İşlənməsi Şərtlərində Və Məqsədləri Çərçivəsində Ötürülə Bilər.

Şəxsi Məlumatların Toplanmasının Metodu Və Hüquqi Səbəbi

Şəxsi Məlumatlarınız, Hər Hansı Bir Şifahi, Yazılı Və Ya Elektron Mühitdə, Yuxarıda Göstərilən Məqsədlərə Uyğun Olaraq, Yavuzlarinsaatgroup.Com Tərəfindən Müəyyən Edilmiş Qanun Çərçivəsində Və Bu Çərçivədə Təqdim Olunan Məhsul Və Xidmətlər, Yavuzlarinsaatgroup.Com, Müqavilə Və Qanuni Öhdəliklərini Tam Və Dəqiq Bir Şəkildə Yerinə Yetirə Bilər. Naminə Əldə Edilmişdir. Bu Qanuni Səbəblə Toplanmış Şəxsi Məlumatlarınız Kvk Qanununun 5 Və 6-Cı Maddələrində Göstərilən Fərdi Məlumatların İşlənməsi Şərtləri Və Məqsədləri Daxilində Bu Mətnin (1) Və (2) Maddələrində Göstərilən Məqsədlər Üçün İşlənib Təhvil Verilə Bilər.

Kvk Qanununun 11-Ci Maddəsində Göstərilən Fərdi Məlumatlar Sahibinin Hüquqları

Şəxsi Məlumat Sahibi Olaraq, Aşağıdakı Metodlardan İstifadə Edərək Yavuzlarinsaatgroup.Com Saytına Hüquqlarınızla Bağlı Müraciətlərinizi Təqdim Etsəniz, Yavuzlarinsaatgroup.Com Tələbi Ən Qısa Müddətdə Və Otuz Gün Ərzində Pulsuz Olaraq Tamamlayacaqdır. Ancaq Əməliyyat Ayrı Bir Xərc Tələb Edərsə, Yavuzlarinsaatgroup.Com Tərəfindən Şəxsi Məlumat Qoruma Şurası Tərəfindən Təyin Olunan Haqq Tutulacaqdır.

Bu Çərçivədə Fərdi Məlumat Sahibləri;

Şəxsi Məlumatların Emal Edildiyini Öyrənmək, Şəxsi Məlumatlar Emal Edilərsə, Bu Barədə Məlumat Tələb Olunur, Şəxsi Məlumatların Emalının Məqsədini Və Onların Məqsədinə Uyğun İstifadəsinin Olub Olmadığını Öyrənmək, Şəxsi Məlumatların Yerli Və Ya Xaricə Ötürüldüyü Üçüncü Tərəfləri Bilmək, Şəxsi Məlumatların Natamam Və Ya Yanlış İşlənildiyi Təqdirdə, Onların Düzəldilməsini Və Bu Məlumat Daxilində Edilən Əməliyyatın Fərdi Məlumatların Göndərildiyi Üçüncü Şəxslərə Bildirilməsini Tələb Etmək;